Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja dla doktorantów bez otwartego przewodu

Doktoranci, którzy są na siódmym semestrze studiów, a dotąd nie otworzyli przewodów doktorskich, mają obowiązek wystąpić do Rady Dyscypliny z wnioskiem o wyznaczenie promotora.

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że komplet dokumentów powinien zawierać:
- wniosek o wyznaczenie promotora,
- zgodę potencjalnego promotora na pełnienie tej funkcji,
- opinię dotychczasowego opiekuna naukowego na temat postępów pracy doktoranta wraz z uzasadnieniem wyboru promotora,
- konspekt przygotowywanej pracy doktorskiej o maksymalnej objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (w konspekcie sugeruje się zawrzeć takie elementy, jak: tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej, cel naukowy, pytania badawcze, opis metodologii, plan lub zarys struktury przygotowywanej rozprawy doktorskiej, stan badań, literatura wykorzystywana w rozprawie - wybrane, najważniejsze pozycje),
- życiorys naukowy zawierający informacje o publikacjach oraz wystąpieniach na konferencjach naukowych.

 

Dokumenty należy dostarczyć Sekretarzowi Rady Dyscypliny maksymalnie do dnia 24. lutego 2020 r.