Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład rady

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady Dyscypliny

Prof. dr hab. Marta Kudelska - przewodnicząca

Dr hab. Joanna Grela, prof. UJ - wiceprzewodnicząca

dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ
prof. dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
dr hab. Ewa Bal, prof. UJ
dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ 
dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ
dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ
dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ
dr hab. Andrzej Juszczyk, prof. UJ 
dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ
dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ
prof. dr hab. Dariusz Kosiński
dr hab. Marcin Kościelniak, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ 
dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ
dr hab. Tomasz Majkowski, prof. UJ
prof. dr hab. Krzysztof Mech
dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ
dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ
prof. dr hab. Małgorzata Sugiera
prof. dr hab. Andrzej Szyjewski
dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ
dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ

Prof. dr hab. Marta Kudelska - przewodnicząca

Dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ - wiceprzewodniczący

Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ

Prof. dr hab. Janusz Barański

Dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ

Prof. dr hab. Dariusz Czaja

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ

Dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ

Dr hab. Joanna Grela, prof. UJ

Dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ

Dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ

Prof. dr hab. Zbigniew Libera

Dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ

Dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ

Prof. dr hab. Krzysztof Mech

Dr hab. Dominika Motak, prof. UJ

Dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Dr hab. Tomasz Sikora, prof. UJ

Prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

Prof. dr hab. Andrzej Szyjewski

Dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

Dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania Rady Dyscypliny

§ 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 86/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku:

Zadania rady dyscypliny

 1. Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata.
 3. Do zadań rady dyscypliny należy:
  • 1) nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  • 2) nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  • 3) uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  • 4) współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • 5) współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.
 4. Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.